Вие сте тук

Рефинансирането на кредит

Рефинансирането на вече съществуващи кредитни задължения e възможност да предоговорите своите отношения с финансиращата институция. Или казано по друг начин - да подобрите своите условия, в които изплащате своята ипотека или заем.

Рефинансиране

Можете да рефинансирате потребителски, ипотечен или фирмен кредит, като за да се случи това е нужно да се свържете с банката. Както можете да промените? Практически почти всичко - да намалите лихвения процент, срока на изплащане, да увеличите размера на изтеглената сума или да обедините в едно няколко задължения при доста по-изгодни условия.

Всъщност рефинансирането е често срещана практика и някои банки предлагат на клиентите си преференциални такси и условия, които биха компенсирали евентуалните санкции при едно предварително погасяване на дълга, например. Все пак има някои фактори, които е добре да знаете, преди да се втурнете да предоговаряте своя потребителски кредит.

Първо, разходът върху предсрочно погасяваната сума не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишният процент на разходите (ГПР) по кредита. Друг момент е наличието на такси - еднократни такси за подаване на документи, за усвояване на кредита и неговото управление. Като кредитополучател на потребителски кредит, Вие задължително сключвате застраховка.

Как да рефинансирате своя ипотечен кредит? Тук отново имате възможност да промените погасителния срок, лихвите или да обедините кредити. Целта на кредитополучателите е да получат максимално добри условия в случай, че решат да предоговорят своите условия. Помислете дали не е по-добре да заложите на нов, по-дълъг гратисен период или редуцирана месечна вноска. по този начин реално ще можете да помогнете на своя бизнес и на себе си.
Като стана дума за бизнес, ето какво е положението при фирмените кредити. Рефинансиране на фирмен кредит, взет за закупуване на офис или бизнес инвестиция, е най-изгодно при нарастване пазарната стойност на заложения имот.

Какво можем да добавим. Да се рефинансират могат кредити в евро или лева, валутата не е от значение. Когато се решите да предприемете тази стъпка, внимателно се осведомете за лихвения процент на новия кредит. Добре е той да е поне с няколко процента по-малко, защото в противен случай рефинансирането се обезсмисля.

Imapari.bg e Вашето място за откриване и кандидатстване за кредит онлайн. Възползвайте се от възможността само с една заявка да получите възможност да получите желаните средства от водещите кредитни институции.

Average: 5 (1 vote)