Вие сте тук

Колко са големи малките заеми

Има ли големи и малки заеми? На пръв поглед странен въпрос, но от гледна точка на кредитоискателите неговата важност е значителна.

големи

Когато кандидатстваме за фирмен кредит, нужен за голяма инвестиция, ние се задължаваме да осигурим набор от коректно попълнена документация, да представим изрядно минало на кредито получатели, да сме пределно ясни коректни в бъдещите си намерения и естествено, да дадем различни обезпечения на желаната сума. Звучи сериозно, нали? И все пак това е много често срещана ситуация. Тя се обуславя от бизнес климата и финансовото поведение на банките.

Ако приемем това за „голям“ кредит, съвсем естествено на другия полюс са бързите онлайн кредити. Тук вече говорим за ограничени по размер отпускани суми, лихвите са по-високи за сметка на късите погасителни срокове. Основна тяхна характеристика е и изключително улеснената процедура за кандидатстване, изискваща са мо документ за самоличност. Те за подходящи за физически лица или малък бизнес, като цяло не изискват обезпечаване или гаранти. Бързите кредити са продукт на онлайн развитието на финансови услуги като микро кредитиране, онлайн банкиране и т.н.

Можем да предположим, че за представителите на сериозния бизнес те са едва ли не някаква „играчка“, упражнение по кредитиране. А това съвсем не е така. Те са все по-предпочитани от потребителите и 2016 ще е поредната година с ръст на отпуснатите средства по микро кредити.
Можем ли изобщо да говорим за противопоставяне на „големи“ и „малки“ кредити?

Разбира се, че не – и двете страни на уравнението всъщност представляват успешно решение за финансово затруднение или възможност за инвестиция. За малкия бизнес суми от няколко хиляди лева са също толкова значими, колкото субсидия от стотици хиляди за една голяма компания. Затова когато говорим за онлайн кредитите, нека не забравяме за тяхната роля. И да търсим сайтове, които бих помогнали в избора ни.

Imapari.bg е точно този сайт, който Ви е нужен – той ще представи Вашата кандидатура пред топ компаниите за кредити в България. Затова не губете време – малкия кредит навреме има огромен ефект за своя собственик.

Average: 5 (1 vote)