Вие сте тук

Трябва ли да имам поръчител

На практика има фирми, които изискват и такива, които не изискват. Всичко е много индивидуално според фирмата и също така според Вашето финансово положение.

Някои компании изискват поръчител, но ако нямате такъв предлагат алтернативни решения като застраховка или други условия на кредита. Добре е това да бъде едно от първите неща, които трябва да се изяснат преди сключване на договор.